KAUNO MENININKŲ NAMAI
2013 m. darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Direktorius aukštasis 1 2.440,00
2 Direktoriaus pavaduotojas (-a)  organizaciniams reikalams aukštasis 1 2.350,00
3 Vyr. buhalteris (-ė) aukštasis 1 2.200,00
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui spec.vid. 1 1.130,00
5 Redaktorius (-ė) aukštasis 1 1.250,00
6 Redaktorius (-ė) aukštasis 1 1.350,00
6 Vadybininkas (-ė) aukštasis 1 1.900,00
7 Vadybininkas (-ė) aukštasis 1 1.800,00
8 Vyr. redaktorius (-ė)   (Kamanė) aukštasis 1 1.700,00
9 Vertėjas (-a)   (Kamanė) aukštasis 1 1.220,00
10 Dailininkas (-ė) spec.vid. 1 1.460,00
11 Budintis administratorius spec.vid. 1 1.200,00
12 Muzikos instrumentų derintojas aukštasis 0,25 250,00
13 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas vid. 1 1.000,00
14 Tarnybinių patalpų valytojas (-a) vid. 1 1.000,00
15 Rūbininkas (-ė) vid. 0,5 500,00
Iš viso: x 14,75 22.750,00
Kauno menininkų namų direktorius           Viktoras Valašinas