KAUNO MENININKŲ NAMAI
2012 metų darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Eil.
Nr.
Pareigų pavadinimas Išsilavinimas Etatų
skaičius
Vidutinis mėnesinis bruto priedas Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
1 Direktorius aukštasis 1 Žr.pastabą 2.440,00
2 Direktoriaus pavaduotojas (-a)  organizaciniams reikalams aukštasis 1 2.200,00
3 Vyr. buhalteris (-ė) aukštasis 1 2.100,00
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkiui spec.vid. 1 1.110,00
5 Redaktoriu (-ė) www.kmn.lt aukštasis 2 1.250,00
6 Vadybininkas (-ė) marketingui aukštasis 1 1.800,00
7 Vadybininkas (-ė) personalui aukštasis 1 1.708,00
8 Vyr. redaktorius (-ė)   (Kamanė) aukštasis 1 1.700,00
9 Vertėjas (-a)   (Kamanė) aukštasis 1 1.220,00
10 Dailininkas (-ė) spec.vid. 1 1.623,00
11 Budintis administratorius spec.vid. 1 1.035,00
12 Muzikos instrumentų derintojas aukštasis 0,25 205,00
13 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas vid. 1 849,00
14 Tarnybinių patalpų valytojas (-a) vid. 1 820,00
15 Rūbininkas (-ė) vid. 0,5 410,00
Iš viso: x 14,75 20.470,00
PASTABA:
Kauno m.svivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu KMN direktoriui skirtas personalinis priedas :
2012m. 04-06 mėn. 0,5 tarnybinio atlyginimo dydžio
2012m.10-12 mėn. 0,7 tarnybinio atlyginimo dydžio
 
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
Kauno menininkų namų direktorius           Viktoras Valašinas