Kauno menininkų namai – kultūros erdvė, kurioje menininkai gali įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus. Koncertų salėje nuolat vyksta koncertai, spektakliai, kiti renginiai, o vaizduojamojo meno parodos lankytojams pristatomos Parodų salėje ir Mūzų svetainėje.

  

Mes teikiame šias paslaugas:

 

• organizuojame įvairių meno žanrų renginius;

• siūlome reklamos paslaugas:
   -gaminame reklaminius spaudinius (afišas, skrajutes, programas, kvietimus);
   -atliekame spausdintinės ir rašytinės reklamos sklaidą internete, spaudoje, TV, radijuje ir miesto erdvėse;

• organizuojame varpų užsakomuosius koncertus;

• parduodame menininkų autorinius darbus (knygas, muzikinius ir vaizdo albumus, dailės darbus, eksponuojamus veikiančiose parodose);

• teikiame techninio personalo ir bilietų platinimo KMN kasoje paslaugas.

Paslaugų teikimo tvarka:

-Paslaugos teikiamos sudarant rašytinę sutartį tarp KMN ir fizinio ar juridinio asmens.
-Sutarčiai sudaryti reikia pateikti (ne vėliau kaip 60 dienų iki renginio datos):
       *išsamų pristatomos programos aprašą;
  *reklaminę medžiagą (nuotraukas (dalyvių, darbų), kūrybinės veiklos aprašymą (fiziniams asmenims), pristatomos programos/parodos koncepciją.
-Sutartis pasirašoma gavus visą aukščiau išvardintą medžiagą.

Už mokamas paslaugas atsiskaitoma grynais pinigais arba atliekant banko pavedimą sutarties pasirašymo dieną (jei nebuvo susitarta kitaip).

                          Paslaugos pavadinimas                                     Paslaugos/ bilieto kaina

1.          Meninės programos parengimas ir pristatymas                 28.96 –11584,80 Eur (100 – 40 000 Lt)
2.          Renginio bilietas                                                                        1,45 – 57,92 Eur (5 – 200 Lt)
3.          Koncertų salės nuoma                                                           28,96 – 579,24 Eur (100 – 2000 Lt)
4.          Parodų eksponavimas ir reklama                                          28,96 – 289,62 Eur (100 – 1000 Lt)
5.          Užsakomieji varpų muzikos koncertai                                    57,92 – 289,62 Eur (100 – 1000 Lt)
6.          Reklama portale www.kamane.lt                                           14,48 – 868,86 Eur (20 – 3000 Lt)

Tarybos sprendimas   Įkainiai patvirtinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr.T-601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2016-01-06