@RenatasDūdaRugsėjo 16 d., šeštadienį, 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje skambės varpų muzikos koncertas „Milžinkapių godos“. Koncertą atliks karilionininkė Austėja Staniunaitytė.

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje skambės varpų muzikos koncertas „Susitikimai“. Koncertą atliks karilionininkė Austėja Staniunaitytė.

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 16 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje skambės varpų muzikos koncertas „Skambančios mintys“. Koncertą atliks karilionininkė Austėja Staniunaitytė.

Atgal