KūnasRugsėjo 23 d., šeštadienį, 11 val. vyks performanso meno kūrybinės dirbtuvės, kurioms vadovaus performanso ir garso menininkė, edukatorė, viena festivalio CREATurE Live Art organizatorių, Daina Pupkevičiūtė.
Kūrybinių dirbtuvių metu bus dirbama su autobiografine medžiaga, konkrečiai – kūno ir gėdos patirtimis, taigi kiekvienas dalyvis ar dalyvė atsineša įvykį arba istoriją, su ar per kurią kalbins save ir/ar kitą.
Pageidautina, kad kūrybinių dirbtuvių dalyvės ir dalyviai būtų bent teoriškai susipažinę su tuo, kas yra performanso menas, performanso atlikimo patirtis nebūtina. Dirbtuvių dalyvių prašoma atsinešti užrašines ir rašiklius, apsirengti ir apsiauti patogiai, nes bus ir nedidelio krūvio fizinių pratimų.
Kūrybinės dirbtuvės truks iki 16 val. (5 val), su pertraukomis.
Maksimalus dirbtuvių dalyvių skaičius yra 12, todėl norintys raginami registruotis, dirbtuvių kaina 3 Eur (padengti medžiagų išlaidas). Papildoma informacija apie registraciją teikiama asmenine žinute, registracija atvira iki rugsėjo 22 d.

Kalbėdama apie performanso meno istoriją, ilgametė jos metraštininkė, amerikietė menotyrininkė RoseLee Goldberg pažymi, kad dvidešimtojo amžiaus mene pastebėjo ryškią tendenciją: performanso judėjimas sustiprėdavo tuomet, kai dominuojanti meno mokykla ar meno žanras išsisemdavo. „Gyvas gestas tampa ginklu, naudojamu sulaužyti nusistovėjusias konvencijas,“ rašo ji. Taigi į performansą, kaip katalizatorių, visuomet atsigręždavo menininkai, siekiantys perrašyti taisykles ir perbraižyti gaires.
Performanso menas reaguoja į visa tai, kas įtakoja žmogaus būtį, per menininko kūną ir čia-dabartiškumą reagavimui suteikiama vizualinė forma. Klausimas, abejonė, opozicija – visos šios ir aibė kitų pozicijų gali būti tinkamos performansui. Visi klausimai, abejonės ir (o)pozicijos gali būti nukreipti tiek į išorę – meno lauką, visuomenę, tiek į vidų – fizinį ir nefizinį paties performerio kūnus.
Kūnas, performanso mene būdamas centrine veiksmo vieta, pagrindiniu įrankiu, kompozicijos ašimi, yra ir mūšio laukas: jis keičiamas, „taisomas“, standartizuojamas. Kūnas ir mūsų kūniškumo percepcijos tampriai susijusios su gėdos patirtimis, neretai nuo ankstyvos paauglystės formuojančiomis mūsų tolesnius žingsnius.
Savo performanso darbe gilinuosi į įvairius asmeninės ir, drauge, bendros kiekvienam, istorijos, kūniškumo, traumos, ligos, emocijų aspektus, neretai siekdama perrašyti pačios susikurtas taisykles, kurios tapo mano gynybine siena. – Daina Pupkevičiūtė

Atgal