Petras ŽemkauskasKauno menininkų namuose spalio 18 d., penktadienį, 16 val. žurnalisto, poeto ir prozininko Petro Žemkausko 2013 m. išleistų knygų: „Abipus slenksčio“, „Dilgėlinė gydo“, „Erškėčiai prieš varškėčius“ ir „Jogundės mįslė“ sutiktuvės. Dalyvaus: Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno sk. pirmininkas Vidas Mačiulis, Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Petrošienė, nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkas Vladas Buragas, „Ūkininko patarėjo“ redaktoriaus pavaduotoja Teklė Mačiulienė, poetai – Robertas Keturakis, Rimantas Klusas, Aleksas Dabulskis, prozininkai – Jurgis Gimberis, Juozas Kundrotas, Petras Venclovas, kompozitoriai – Julius Siurbis, Vincentas Kursa, aktoriai – Elena Žekienė, Petras Venslovas; liaudiškos muzikos ansamblis „Kupolė“ (vadovas Antanas Bernatonis), Rūtos Morozovaitės vokalinės studijos „Rūta“ dainininkės, kūrybinės raiškos asociacijos „Branduma“ moterų ansamblis (vadovė Teresė Varnagirienė), liaudies muzikos ansamblio „Bočiai“ (vadovas Vincentas Kursa) duetas. Vakarą ves „Kalendoriaus“ leidyklos direktorius Aurelijus Naruševičius. Kviečiame. Įėjimas nemokamas. Informacija tel. (8–37) 22 31 44, www.kmn.lt

Eilėraščius kurti Petras Žemkauskas pradėjo ankstyvoje vaikystėje. Nuo 1946 metų spausdino juos Raseinių raj. laikraštyje, o nuo 1950-ųjų ir respublikiniuose laikraščiuose ir žurnaluose. Mokytojaudamas aktyviai reiškėsi spaudoje, buvo „Kauno tiesos“ ir „Valstiečių laikraščio“ korespondentu, „Tarybinio mokytojo“ korespondentu Kauno rajonams. Priimtas į Kauno jaunųjų rašytojų sekciją, dvejus metus buvo jos pirmininku, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus komisijos darbui su jaunaisiais rašytojais nariu. Perėjęs į žurnalistinį darbą, tapo Kauno rajono literatų būrelio vadovu ir 20 metų šiam būreliui vadovavo. Rajono literatų būrelyje, savo pirmuosius kūrybos žingsnius žengė daug žymių poetų, rašytojų: Marcelijus Martinaitis, Robertas Keturakis, Zita Gaižauskaitė, Violeta Palčinskaitė, Petras Venclovas, Viktoras Rudžianskas, Jurgis Gimberis ir geroka grupelė kitų poetų ir prozininkų.

Prasidėjus meninių agitbrigadų sąjūdžiui, P. Žemkauskas šalia tiesioginio darbo ėmėsi vadovauti ryšininkų, buitinio aptarnavimo kombinato „Jaunystė“, milicijos, Kauno rajono kultūros namų meninėms agitbrigadoms, rašė joms scenarijus, pats režisavo programas. Subūrė net Kauno XII vidurinės mokyklos mokinių tėvų miniatiūrų teatrą, kuriame buvo ir scenaristas, ir režisierius, važinėjo į mokyklų mokinių tėvų susirinkimus, kuriuose rodė savo pedagogines miniatiūras.

Per daugybę visuomeninių darbų mažai belikdavo laiko ir asmeninei kūrybai, todėl pirmoji Petro Žemkausko knyga – apybraiža „Negęstanti ugnis“ pasirodė knygynuose tik 1961 metais. Paskui šuolis į dramos žanrą: 1970 – 1973 metais ir Kauno, ir Panevėžio lėlių teatruose buvo pastatytos jo pjesės „Ateik, seneli“ ir „Stebuklingoji lazdelė“. 1983 – 1988 metais pabiro apybraižų knygos „Pavėluotas stebuklas“, „Draugystės krantas“, „Poligrafininkas“. 1989 metais išėjo A.Deltuvos iliustruota pirmoji satyros ir humoro knyga „Gaidžio skrydis“, po metų pasirodė satyros ir humoro knygelė „Še tau, kad nori!“. Satyrinių poemų ir epigramų rinkinį „Krokodilo ašaros“ premijavo JAV Los Andželo N.Glaže literatūros fondas. Po to išėjo satyrinių apysakų ir humoreskų rinkinys „Striptizų metas“ (2001), satyrinės poezijos – „Tito Ylos karjera“ ir nuo tada autorius pradėjo rašyti prozą.

Pirmasis romanas „Neprasilenk su laime“ (2009) sulaukė Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus įvertinimo: autoriui suteiktas „Gintarinio parkerio“ laureato vardas už jauno žurnalisto kasdienybės atskleidimą. Vėliau sekė apysakų knyga „Trys bokalai alaus“, romanų trilogija: „Vidugirio paslaptis“, „Nematomieji“ ir „Akibrokštai“. Tai pirmoji mūsų literatūros istorijoje romanų su fantastikos elementais trilogija.

Sutikdamas savo amžiaus 85-erių metų sukaktį, Petras Žemkauskas šiais metais išleido net keturias knygas: apysakų rinkinį „Abipus slenksčio“, satyrinių poemų rinktinę „Dilgėlinė vanta gydo!“, humoro ir satyros rinktinę „Erškėčiai prieš varškėčius“ ir dvidešimt antrąją savo knygą „Jogundės mįslė“, į kurią sutilpo „Neprasilenk su laime“ tęsinys, apysaka, vaizduojanti okupacijų ir pirmuosius nepriklausomybės metus, ir šių dienų krizės padarinių likvidavimas bei kova prieš narkotikų platintojus ir kontrabandą. Jei pridėsime dar tris knygeles vaikams – „Stebuklų varpelis“, „Oi tas Žingeidukas!“ ir „Vijurko nuotykiai“, susidarytų jau nemaža autorinių knygų bibliotekėlė. Matyt ne veltui kaimų bendruomenė „Gruzdikė“ suteikė jam Garbės piliečio vardą.

Kviečiame dalyvauti!

Atgal