Vitrazas Siauras 2

VADOVO ATASKAITA

KMN įstaigos 2016 m. vadovo veiklos programos įgyvendinimo ATASKAITA

KMN įstaigos 2015 m. vadovo Viktoro Valašino ataskaita KMN-VADOVO_2015 M_ATASKAITA

KMN įstaigos 2014 m. vadovo Viktoro Valašino ataskaita KMN VADOVO 2014 M. ATASKAITA

 KMN įstaigos 2013 m. vadovo Viktoro Valašino ataskaita KMN VADOVO 2013 M. ATASKAITA 

   KMN įstaigos 2012 m. vadovo Viktoro Valašino ataskaita    KMN VADOVO 2012 M. ATASKAITA

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

2017 metai

Finansinės ataskaitos (balansai)_III ketv. KMN

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita_III ketv. KMN

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita nr. 2017 III ketv

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos III ketv._KMN

Aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita_II ketv

Veiklos rezultatų ataskaita_II ketv

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (spec. lėšos)_II ketv

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (biudž. lėšos)_II ketv

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti ataskaita nr. 2017 2 ketv. F-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017-06-30 ataskaitos (2 forma) Aiškinamasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr.6-Veikla_II ketv

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 6-SPEC_II ketv

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita Nr. 6-Biudžetinės_II ketv

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita (I ketv.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (KMN organizuojami Kaunui svarbūs renginiai)_I ketv

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (KMN veiklos efektyvumo didinimas)_I ketv

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_I ketv

Mokėtinų gautinų sumų ataskaita I ketv

2016 metai

Aiškinamasis raštas_2016

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (biudžetas)_2016

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. dotacija MMA)_2016

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. lėšos)_2016

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (spec. tikslinė dotacija)_2016

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (viešųjų paslaugų vykdymo prog.)_2016

Finansinės būklės ataskaita_2016

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (biudžetas)_2016

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (metinė)_2016

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (spec. lėšos)_2016

Pajamų įmokų į biudžetą ataskaita_2016

Veiklos rezultatų ataskaita_2016

Aiškinamasis rašta (III ketv)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (III ketv) (spec. lėšos)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (III ketv) (spec. tikslinė dotacija)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (III ketv) (biudžetas)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (III ketv) (viešųjų paslaugų teikimo prog.)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_Savivaldybės finansuojamų įstaigų spec. dotacija MMA kėlimui (III ketv)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos Aiškinamasis raštas (III ketv)

Finansavimo sumos pagal šaltnį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai (III ketv)

Finansinės būklės ataskaita (III ketv)

Informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas, priemones ir finansinius šaltinius (III ketv)

Informacija apie savivaldybės BĮ pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą, skiriamas programoms finansuoti (III ketv)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (biudžetas) (III ketv)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (spec. lėšos) (III ketv)

Mokėtinų ir gautinų sumų atskaita (III ketv)

Pažyma apie savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų susidarymo priežasčių atskleidimą (III ketv)

2016 m. Veiklos rezultatų ataskaita (II ketvirtis)

2016 m. Finansinių ataskaitų Aiškinamasis raštas (II ketvirtis)

2016 m. Finansinės būklės ataskaita (II ketvirtis

2016 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaitos Aiškinamasis raštas (II ketvirtis)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016-06-30 ataskaita  

BĮ sąmatos vykdymo ataskaita_Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (II ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos) (II ketvirtis)

Informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintuas programas, priemones ir finansavimo šaltinius (II ketvirtis)

Informacija apie savivaldybės BĮ pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą, skiriamas programoms finansuoti (II ketvirtis)

Pažyma apie savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų susidarymo priežasčių atskleidimą (II ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_Viešųjų paslaugų teikimo programa (II ketvirtis)

XXX

2016 m.  Finansinės būklės ataskaita (I ketvirtis)

2016 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2016 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas (I ketvirtis)

2016 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (I ketvirtis)

2016 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_(Spec.lėšos)  (I ketvirtis)

2016 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita_(Viešųjų paslaugų teikimo prog.) (I ketvirtis)

2016 m.  Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (I ketvirtis)

2016 m. Finansinės būklės ataskaita (I ketvirtis)

 2016 m. Informacija apie išlaidų sąmatos vykdymą pagal patvirtintas programas, priemones ir finansavimo šaltinius (I ketvirtis)

2016 m. Informacija apie savivaldybės BĮ pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą, skiriamoms programoms finansuoti (I ketvirtis)

2016 m. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (Spec. lėšos) (I ketvirtis)

2016 m. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitaMokėtinų ir gautinų sumų ataskaita_(Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)) (I ketvirtis)

2016 m. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita_(Viešųjų paslaugų teikimo programa) (I ketvirtis)

2016 m. Pažyma apie savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų susidarymo priežasčių atskleidimą (I ketvirtis)

2015 metai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaitos aiškinamasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kt. lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (2015-12-31)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2015 m

Duomenys prie ataskaitos (2015-12-31)

Informacija apie savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą, skiriamas programoms finansuot 2015 m.

Informacija apie savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą, skiriamas programoms finansuoti 2015 m.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (2015-12-31)

Pažyma apie savivaldybės biudžeto mokėtinų sumų susidarymo priežasčių atskleidimą (2015-12-31)

Pažyma dėl finansavimo sumų (2015-12-31)

Savivaldybės BĮ pajamų įmokų ataskaita 2015 m. IV ketvirtis

2015 m. finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis Finansinės būklės ataskaita

2015 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas  IV ketvirtis Aiškinamasisi raštas

XXX

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,skiriamų programoms finansuoti (III ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (III ketvirtis)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (III ketvirtis)

2015 m. finansinės būklės ataskaita III ketvirtis Finansinės būklės ataskaita

2015 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas III ketvirtis Aiškinamasisi raštas

XXX

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,skiriamų programoms finansuoti (II ketvirtis)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (II ketvirtis)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (II ketvirtis)

2015 m. finansinės būklės ataskaita II ketvirtis Finansinės būklės ataskaita

2015 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas II ketvirtis Aiškinamasisi raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų,skiriamų programoms finansuoti (I ketvirčio)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (I ketvirčio)

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita (I ketvirčio)

2015 m. finansinės būklės ataskaita I ketvirtis Finansinės būklės ataskaita

2015 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas I ketvirtis Aiškinamasisi raštas

XXX

2014 metai

 

2014 m. finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis 

2014 m. finansinės būklės ataskaita III ketvirtis Balansas KMN 2014 III ketv

2014 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas III ketvirtis Aiskinamasis rastas 2014 III ketv.

2014 m. finansinės būklės ataskaita II ketvirtis Balansas KMN 2014 II ketv

2014 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas II ketvirtis Aiskinamasis rastas 2014 II ketv.

2014 m. finansinės būklės ataskaita I ketvirtis Balansas KMN 2014 I ketv.

2014 m. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas I ketvirtis Aiskinamasis rastas 2014 m. I ketv.

XXX

2013 metai

Priedai prie 2013 m. balanso 

2013 m. finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis Balansas KMN 2013 m. IV ketv. 

2013 m. veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis  Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m.

2013 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas Aiškinamasis raštas 2013 m. IV ketv.

2013 m. finansinės būklės ataskaita III ketvirtis Balansas KMN 2013 m. III ketv.

2013 m. rugsėjo 30 d.finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas Aiškinamasis_raštas 2013 m. III ketv.

2013 m. finansinės būklės ataskaita II ketvirtis Balansas_2013 m. II.ket.

2013 m. veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis  Veiklos_ataskaita_2013 m. II_ket.

2013 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas Balansas_2013 m. II_ket.aiškinamasis

2013 m. finansinės būklės ataskaita I ketvirtis  Balansas_2013 m. I.ket.

2013 m. veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis  veiklos_ataskaita_2013 m. I_ket.

2013 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos aiškinamasis raštas Balansas_2013 m. I_ket.aiškinamasis

 

Informacija atnaujinta 2017-10-18